Grækenland - Europa

Landet i hovedtal

Antal indbyggere: 10.670.000
Landets størrelse i km2: 132.000
Indbyggere pr. km2: 80

Hovedstad: Athen 3,3 mio
- andre storbyer:
Saloniki 560.000

Infrastruktur:
107.000 km asfaltvej - 2.374 km jernbane - 78 flyvepladser
Kystlinie: 13.675 km Landegrænser: 1210 km: Albanien 280 km, Bulgarien 495 km, Tyrkiet 205 km, Makadonien 230 km.

Befolkning

Gennemsnitlig levealder: 78 år
Fødsler pr. kvinde: 1,3 barn
Voksne som kan læse/skrive: 95 %

Købekraft pr/år: 95.000 kr
Strømforbrug pr/år: 3.720 kWh

Religion:
98% græsk ortodokse
Klima- & terrænforhold

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9

10

11

15

19

23

27

26

23

19

14

11

(Lufttemperaturererne er målt ved hovedstaden)

Nedbør: 415 millimeter
Klima: Tempereret med milde våde vintre og varme tørre somre.
Terræn: Landet er bjergrigt og har mange klippeøer.
Højeste punkt: 2.917 meter Mount Olympus
Laveste punkt: 0 meter Middelhavet
Naturrigdomme:
Magnesium, olie, marmor.