Holland - Europa

Landet i hovedtal

Antal indbyggere: 15.740.000
Landets størrelse i km2: 41.500
Indbyggere pr. km2: 379

Hovedstad: Haag 680 000
- andre storbyer:
Rotterdam 1,0 mio
Amsterdam 1,1 mio

Infrastruktur:
114.430 km asfaltvej - 2.739 km jernbane - 28 flyvepladser
Kystlinie: 450 km Landegrænser: 1.025 km: Belgien 450 km, Tyskland 575 km.

Befolkning

Gennemsnitlig levealder: 78 år
Fødsler pr. kvinde: 1,5 barn
Voksne som kan læse/skrive: 99 %

Købekraft pr/år: 145.000 kr
Strømforbrug pr/år: 4.968 kWh

Religion:
Kristne
Klima- & terrænforhold

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

2

2

5

8

13

16

17

17

15

10

6

4

(Lufttemperaturererne er målt ved hovedstaden)

Nedbør: 760 millimeter
Klima: Tempereret med kølige somre og milde vintre.
Terræn: Mest lavland, men kupereret i sydøst.
Højeste punkt: 321 meter Vaalserberg
Laveste punkt: -7 meter Prins Alexanderpolder
Naturrigdomme:
Naturgas, olie, landbrugsjord.