Letland - Europa

Landet i hovedtal

Antal indbyggere: 2.385.000
Landets størrelse i km2: 64.100
Indbyggere pr. km2: 37

Hovedstad: Riga 916.000
- andre storbyer:

Infrastruktur:
22.998 km asfaltvej - 2.412 km jernbane - 50 flyvepladser
Kystlinie: 531 km Landegrænser: 1.150 km: Hvide Rusland 140 km, Estland 340 km, Lithauen 455 km, Rusland 215 km.

Befolkning

Gennemsnitlig levealder: 67 år
Fødsler pr. kvinde: 1,2 barn
Voksne som kan læse/skrive: 100 %

Købekraft pr/år: 29.500 kr
Strømforbrug pr/år: 2.300 kWh

Religion:
Lutheranere, romersk katolske og russisk ortodokse
Klima- & terrænforhold

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-4

-4

-1

5

11

16

18

16

12

7

1

-3

(Lufttemperaturererne er målt ved hovedstaden)

Nedbør: 600 millimeter
Klima: Havklima, vådt med moderate vintre.
Terræn: Lavland.
Højeste punkt: 312 meter Guyzinkalns
Laveste punkt: 0 meter Østersøen
Naturrigdomme:
Rav, limsten.