Litauen - Europa

Landet i hovedtal

Antal indbyggere: 3.600.000
Landets størrelse i km2: 65.200
Indbyggere pr. km2: 55

Hovedstad: Vilnius 600.000
- andre storbyer:

Infrastruktur:
57.058 km asfaltvej - 2.002 km jernbane - 96 flyvepladser
Kystlinie: 99 km Landegrænser: 1.275 km: Hvide Rusland 500 km, Letland 455 km, Polen 90 km, Rusland 225 km.

Befolkning

Gennemsnitlig levealder: 69 år
Fødsler pr. kvinde: 1,5 barn
Voksne som kan læse/skrive: %

Købekraft pr/år: 31.500 kr
Strømforbrug pr/år: 2.398 kWh

Religion:
Primært romersk katolsk.
Klima- & terrænforhold

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-5

-4

0

6

13

16

18

16

13

7

1

-3

(Lufttemperaturererne er målt ved hovedstaden)

Nedbør: 625 millimeter
Klima: Klimaet er en blanding af havklima og kontinental klima med generelt fugtigt vejr.
Terræn: Lavland med god landbrugsjord og mange små søer.
Højeste punkt: 292 meter Kalnas
Laveste punkt: 0 meter Østersøen
Naturrigdomme:
Tørv