Østrig - Europa

Landet i hovedtal

Antal indbyggere: 8.135.000
Landets størrelse i km2: 83.850
Indbyggere pr. km2: 97

Hovedstad: Wien 2,1 mio
- andre storbyer:

Infrastruktur:
129.055 km asfaltvej - 5.636 km jernbane - 55 flyvepladser
Kystlinie: 0 km Landegrænser: 2.660 km: Tjekkiet 360 km, Tyskland 785 km, Ungarn 365 km, Italien 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakiet 90 km, Slovenien 330 km, Schweiz 165 km.

Befolkning

Gennemsnitlig levealder: 77 år
Fødsler pr. kvinde: 1,4 barn
Voksne som kan læse/skrive: 99 %

Købekraft pr/år: 150.000 kr
Strømforbrug pr/år: 6.900 kWh

Religion:
78% romersk katolsk, 5% protestanter, 17% andre.
Klima- & terrænforhold

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-1

0

5

10

14

17

19

19

15

10

4

1

(Lufttemperaturererne er målt ved hovedstaden)

Nedbør: 680 millimeter
Klima: Tempereret kontinental klima med kolde regnfulde vintre i lavlandet og snefald i bjergene. Sommeren er ofte regnfuld.
Terræn: Alperne er i syd og vest, forholdvis fladt i den øvrige del.
Højeste punkt: 3.797 meter Grossglockner
Laveste punkt: 115 meter Neusiedler
Naturrigdomme:
Jernmalm, olie, tømmer, magnesium, bly, kul, kobber, vandkraft.