Rumænien - Europa

Landet i hovedtal

Antal indbyggere: 22.400.000
Landets størrelse i km2: 237.500
Indbyggere pr. km2: 94

Hovedstad: Bucurest 2,2 mio
- andre storbyer:

Infrastruktur:
78120 km asfaltvej - 11365 km jernbane - 24 flyvepladser
Kystlinie: 225 km Landegrænser: 2510 km: Bulgarien 610, Ungarn 445 km, Moldovia 450 km, Serbien 475 km, Ukraine 530 km,.

Befolkning

Gennemsnitlig levealder: 70 år
Fødsler pr. kvinde: 1,2 barn
Voksne som kan læse/skrive: 97 %

Købekraft pr/år: 38.000 kr
Strømforbrug pr/år: 2400 kWh

Religion:
Kristne
Klima- & terrænforhold

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

-3

-1

5

12

17

21

24

23

19

12

6

1

(Lufttemperaturererne er målt ved hovedstaden)

Nedbør: 565 millimeter
Klima: Tempereret. Overskyede vintre med hyppigt snefald. Solrige somre med hyppige regnbyer og tordenvejr.
Terræn: Vekslende fra sletter til bjerge.
Højeste punkt: 2445 meter Moldoveanu
Laveste punkt: 0 meter Sortehavet
Naturrigdomme:
Olie, tømmer, bnaturgas, kul, jernmalm, salt.